Mire se Vini...


 

 

Ndermarrja Prodhuese private "IMP" me seli në Gjakovë ,themeluar si “ISA MACHINERY PRODUCTS” e regjistruar në Agjencinë për regjistrimin e bizneseve të Kosovës, është vazhdimësi e Ndermarrjes private “Rroni Fer”, Gjakovë duke shfrytëzuar përvojën e kësaj ndermarrje e cila merret me prodhimin e rrjetave, shufrave, mbajtëseve të çelikut për ndërtimtari.

Me përvojën shumvjeqare në mirmbajtjen, riparimet,dhe inovacionet në paisjet për prodhimin e rrjetave, shufrave, mbajtësit të çelikut , nga stafi menaxhues dhe profesional i ndermarrjes  “Roni Fer”, Gjakovë është themeluar ndermarrja “IMP", për prodhimin e pjesve rezervë të makinave dhe prodhimin e makinave për prodhimin e rrjetave të çelikut, Drejtuesve të shufrave të telit të brinjëzuar dhe pjesve tjera të paisjeve makinerike sipas kerkesave të tregut.

Për ndermarrjen private “RroniFer”,Gjakovë dhe historikun e saj shiqonë www.rronifer.com

Ndermarrja e re “IMP” në stafin e vet menaxhues dhe profesional është kompletuar me kuader të lart profesional si nga ana makinerike dhe elektrike duke shfrytëzuar pervojen e kuadrave të industries metalike të Gjakovës dhe energjin e kuadrave të reja profesionale.